ПЕЛЕТИ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВА ЛЮСПА-КЕРПИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

  • Състав: 100% слънчогледова люспа
  • Диаметър: 6mm
  • Калоричност: 4.4-4.9 кв/кг 
  • Влага: 8-10%
  • Остатъчна пепел: 2.9%
  • Относителна плътност: 575кг/м3
  • Свързващи вещества: нямa