ПЕЛЕТИ ОТ ВЕЛИНГРАД

ХАРАКТЕРИСТИКА

  • Произход: Велинград, България
  • Състав: 100% иглолистна дървесина
  • Клас: А
  • Калоричност: 5,28 kWh/kg (18,5 MJ/kg)
  • Размери: 6 +/- 1mm;
  • Влажност: ≤ 7,0%;
  • Азот: < 0,28%
  • Остатъчна пепел: ≤ 0,5% (при 550°C)