OKAY LTD ECO PELLETS

ХАРАКТЕРИСТИКА

  • Произход: Асеновград, България
  • Състав: 100 % иглолистна дървесина от бял белен бор
  • Клас: А1
  • Калоричност: 5 kWh/kg 
  • Диаметър: 6 mm 
  • Влажност: 8,0% 
  • Остатъчна пепел: ≤ 1% (при 550°C).